Välgörenhet

8 Design Cashmere & together for charity

8 Design Cashmere startade 2015 ett nära och starkt samarbete med together for charity, en internationell välgörenhetsorganisation, registrerad i Sverige och grundad i Singapore våren 2011.

Vi är mycket glada att kunna vara med och stödja together for charitys olika projekt, från 2016 till nu har 8 Design Cashmere skänkt totalt 248 067 kr.

Together for charitys arbete fokuserar på utbildning och ökad levnadsstandard för utsatta barn främst i Asien.

De vill att barnen ska få hjälp att tänka, lära och utvecklas, arbetet sker för närvarande genom projekt i Laos och barnhemmet Luang Prabang Orphanage. Sedan 2006 har australiensaren Andrew Brown samarbetat med ett flertal barnhem i området för att på plats försöka tillgodose de mest basala behoven. Det statliga stödet räcker inte långt men Andrews arbete och välgörenhet ger barnen hopp om ett bättre liv.

Together for charity vill att välgörenhet ska vara enkelt och en del av vardagen.

Att samla in pengar ska vara kul och givande på mer än ett sätt, lite räcker ofta längre än man tror.

Styrkan med en småskalig ideell organisation, som Together for charity, är den starka personliga relationen till både donatorer och gentemot samarbetsorganisationer.

Together for charity har tät kontakt med projekten och följer upp personligen varje kvartal.

Together for charity tar inte ut några avgifter, vilket innebär att 100% av alla donationer går till projekten de stödjer (exklusive eventuella bankavgifter).

Besök gärna deras hemsida www.togetherforcharity.se eller följ på facebook för att få veta mer om verksamheten.