Våra resor till Inre Mongoliet

Under våra resor till Inre Mongoliet är nyfikenheten, frågvisheten och kärleken till landet, människorna och getterna det centrala.

Vår framgång bygger på våra nära relationer med leverantörer och med våra kunder. För oss är mötet med alla de vi träffar det centrala från de som tar hand om getterna till våra fantastiska kunder.

Vi måste veta allt!! Vad getterna äter, hur arbetarna har det i fabriken, hur skördas ullen, vilka stickmaskiner som används osv osv.

För oss är helheten viktig, att det finns en tanke i alla led och att inget lämnas åt slumpen.

På stora öppna fält, grasslands, går kashmirgetterna och betar i Inre Mongoliet, de går fritt utan inhägnader och på stora områden.

Getterna har en naturlig fällning och tidig vår samlar herdarna in getter och kammar eller klipper ullen.

Bemötandet vi får från våra leverantörer, från bönderna och människorna i Inre Mongoliet är fantastiskt.

Vi är väldigt stolta över våra fabriker som uppfyller kraven på god arbetsmiljö för sina medarbetare, godkända produktionsprocesser, goda förhållanden för djuren och hög kvalité på kashmirullen.

Så när vi åker hem till Sverige är det med ett leende på läpparna och med bekräftelse på att våra produkter är gjorda med stor omsorg och hög kvalité i alla led.