Vår resa till Inre Mongoliet

Från kashmirgetterna i Inre Mongoliet till färdig produkt!

För oss är helheten viktig, att det finns en tanke i alla led och att inget lämnas åt slumpen.

Under våra resor till Inre Mongoliet är nyfikenheten, frågvisheten och kärleken till landet, människorn och getterna det centrala.

Vi måste veta allt!! Från vad getterna äter, hur arbetarna har det i fabriken, hur skördas ullen, vilka stickmaskiner som används osv osv.

På stora öppna fällt, grassland,  går kashmir getterna och betar i Inre Mongoliet, det går fritt utan inhängnader och på stora områden.

Getterna har en naturlig fällning och tidig vår samlar hedarna in getter och kammar ur ullen för hand en och en.

Bemötandet vi får från våra leverantörer, från bönderna och männsikorna i Inre Mongoliet är fantastiskt.

Vi är väldigt stolta över våra fabriker som uppfyller kraven på god arbetsmiljö för sina medarbetare, godkända produktionsprocesser,  goda förhållanden för djuren och  hög kvalité på kashmirullen.

Så när vi åker hem till Sverige är det med ett leende på läpparna och med bekräftelse på att våra produkter är gjorda med stor omsorg och hög kvalié i alla led.